struktura Spojených hlav
Realizujeme přes 16 projektů v rámci 2 tématických sekcí a 8 týmů viz jednotlivé projekty.
Základní informace o spolku (IČ, číslo bankovního účtu, kontakt na statutárního zástupce, atd.) jsou zde!
Splňujeme podmínky veřejně prospěšného poplatníka a statutu veřejné prospěšnosti viz zde!

Jak pomoci?

• Nejvíce přivítáme, když se zapojíte do našich aktivit, jako uživatelé našich služeb (naše práce bude mít smysl), jako dobrovolníci (vaše práce bude mít smysl) či jako členové našeho spolku.

Zájemci pište na náš mail: chronZAVINACpost.cz.

• Kdo chce může pochopitelně přispět i materiálně, či finančně.

Informace o našem sbírkovém účtu je v sekci Info.

O poskytnutí daru vydáme potvrzení a je možné se domluvit na účelovém vázání daru (tzn. bude poskytnut pouze na provoz komunitní zahrady popř. jiného našeho projektu).

Doporučujeme informace o podmínkách a výhodách charitativního chování:

Od ledna 2014 se zvýšila částka, kterou je možné odečíst si z daní. Loni to bylo pro zaměstnance a OSVČ 10%, pro dary zaslané v tomto roce je to již 15%. Pro právnické osoby je hranice pro zaslané dary zvýšena z 5 na 10%.

Jak nejlépe využít potvrzení o daru:

1/ Fyzické osoby (včetně zaměstnanců)
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec 2014 odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (pro dary zaslané v období leden-prosinec 2013 platí 10%).
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2 / Právnické osoby
(podle ž 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec 2014 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně (pro dary zaslané v období leden-prosinec 2013 platí 5%).

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.