Projekt na podporu osob s migrénou

Posláním projektu Migréna-help je zlepšit život lidem, kteří trpí tímto onemocněním. Tohoto poslání bude postupně dosahováno šířením osvěty, poskytováním poradenství, hájením oprávněných zájmů osob s migrénou, vytvářením svépomocných skupin, pořádáním besed, prováděním výzkumů, spoluprací s odborníky a dalšími aktivitami. Konkrétní programy a spolek jako takový, stejně jako logo a další prvky, stále vznikají. 

https://migrena-help.cz/